Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

Wystąpienie na sesji plenarnej w PE w Strasburgu

15. września 2011

Bogusław Sonik (PPE):

Panie Przewodniczący!

W czasie kolejnego już konfliktu, a raczej agresji rządu Chartumu na Południowy Sudan uwaga Parlamentu powinna skupić się szczególnie na znajdującej się w niezwykle dramatycznym położeniu ludności cywilnej.

Odmawia się jej dostępu do napływającej pomocy humanitarnej, której dystrybucją zajmują się podmioty będące pod kontrolą władz. Sytuację dodatkowo pogarsza fakt, iż organizacje odpowiedzialne za niesienie pomocy mają utrudniony dostęp do najbardziej potrzebujących, a zapasy podstawowych środków są już na wyczerpaniu.

Wspólnota międzynarodowa musi podjąć konkretne działania w odpowiedzi na tę sytuację. Ludność cywilna nie jest przecież w stanie sama bronić się przed bombardowaniami. Strony odpowiedzialne za eskalację konfliktu powinny jak najszybciej doprowadzić do pokoju i bezpieczeństwa na spornym terenie, a rolą Unii Europejskiej w tej sytuacji winna być skuteczna mediacja w sporze oraz niesienie dalszej zwiększonej pomocy humanitarnej.