Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

5 maja 2010, 22:00

1273150492

Co roku 7 maja, w rocznicę śmierci Stanisława Pyjasa – zamordowanego przez komunistów studenta polonistyki UJ, przyznawane jest utworzone w 2007 roku decyzją Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego stypendium Jego imienia.

O stypendium w wysokości półrocznej średniej pensji asystenta w UJ mogą ubiegać się wyróżniający się studenci dwóch ostatnich lat studiów I stopnia oraz II stopnia Wydziału Polonistyki UJ. Podstawą przyznania wyróżnienia jest „postawa etyczna, praca społeczna, działalność humanitarna w różnych instytucjach i organizacjach społecznych zajmujących się chorymi i niepełnosprawnymi”.