Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

26 października 2007, 22:00

Poseł Bogusław Sonik ufundował główną nagrodę w postaci płatnego stażu w Parlamencie Europejskim w konkursie, zoragnizowanym przez Portal Spraw Zagranicznych i Sekcję Prawa Europejskiego Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa UJ. Zadaniem konkursowym było napisanie pracy o stanie i przyszłości stosunków polsko-ukraińskich z uwzględnieniem ich wpływu na pozycję Polski w Europie i na świecie. Ostateczne rozstrzygnięcie miało miejsce 27 października w Pałacu Larischa w Krakowie.

Zwycięzcami konkursu są Konrad Fischer i Maciej Olchawa, którzy byli oceniani przez jury w składzie:

Adam Bielan, poseł do Parlamentu Europejskiego, prof. dr hab. Sławomir Dudzik z Katedry Prawa Europejskiego UJ, Małgorzata Nocuń („Tygodnik Powszechny”), Janusz Onyszkiewicz, poseł do Parlamentu Europejskiego oraz Bogusław Sonik, poseł do Parlamentu Europejskiego, członek Komisji Spraw Zagranicznych PE.

Poseł Sonik oprócz nagrody głównej ufundował dwie nagrody dla finalistów w postaci wyjazdu studyjnego do Brukseli.