Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

Wystąpienie na sesji plenarnej PE w Strasburgu

4. kwietnia 2011

Bogusław Sonik (PPE ), na piśmie:

Jako wiceprzewodniczący Komisji ds. Środowiska chciałbym podkreślić jak istotny jest sektor turystyki dla rozwoju gospodarczego, społecznego i kulturalnego Europy.

Statystyka europejska w tej dziedzinie może odegrać kluczową rolę dla planowania europejskiej strategii w tym zakresie wraz z uwzględnieniem poszanowaniem środowiska naturalnego. Odpowiednio przetworzone, rzetelne dane, są niezbędne, aby zaplanować ramy działania tak by maksymalizować zyski, oraz sprostać zagrożeniom ekologicznym.

Uważam, iż należy skupić się między innymi na gromadzeniu danych na temat rozwoju i stanu agroturystyki oraz turystyki ekologicznej. Do dynamicznego rozwoju tego specyficznego sektora niezbędna jest także paneuropejska wymiana dobrych praktyk. Europejscy decydenci jak i przedsiębiorcy, aby wyjść na przeciw oczekiwaniom, potrzebują bieżących i rzetelnych danych uwzględniających technologiczne zmiany oraz nowe trendy w zachowaniach konsumentów.

Należy wspomnieć, iż Traktat z Lizbony dla zdynamizowania działań na tym zakresie przyznał Parlamentowi Europejskiemu nowe kompetencje, dzięki którym ma on wpływ na rewizję norm prawnych regulujących ten sektor. Mam nadzieję, że przyczyni sie to do owocnego rozwoju prac nad na rzecz zrównoważonej strategii wobec turystyki.