Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

Romański kościół św. Andrzeja przy ul. Grodzkiej