Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

Floriańska kiedyś miała rzemieślniczo – reprezentacyjny charakter, dziś wyłącznie turystyczny deptak. Polecam obejrzeć dawną masarnię z mozaikami widoków z Krakowa (kiedyś nazywała się „Byczek Fernando”, nr. 47 lub 49) – Bogusław Sonik