Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

Widok na Wawel z ulicy Grodzkiej dawniej i dziś..