Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

Krakowski Mały Rynek. Mały Rynek – zwany rynkiem pomocniczym Starego Miasta w Krakowie. Ma kształt regularny, prostokątny. Wytyczony został w wyniku lokacji Krakowa na wschód od Rynku Głównego, na tyłach kościoła Mariackiego, pomiędzy ulicą Mikołajską i ulicą Sienną.