Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

20 listopada 2011, 23:00

1321880243

Samorząd Województwa Małopolskiego przekonuje Unię Europejską do budowy linii kolejowej Kraków – Preszów przez Piekiełko w ramach Transeuropejskiej Sieci Transportowej. Dzisiaj w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego miało miejsce spotkanie dotyczące tego ważnego dla Małopolski tematu. W październiku br. Komisja Europejska przyjęła projekt nowej polityki infrastruktury transportowej, która zawiera propozycję modernizacji i budowy wspomnianej linii. KE zdecydowała, że na transport w Unii zostanie przeznaczone 31,7 mld euro nowych funduszy w ramach instrumentu „Łącząc Europę”.

Budowa lini kolejowej, łączącej Bałtyk z Morzem Czarnym pozwoliłoby na usprawnienie ruchu towarowego między Polską, Rumunią, Słowacją i Węgrami. Małopolska od dawna zabiega o to, by znaleźć się na trasie europejskich korytarzy transportowych, w ramach których w naszym kraju mogłaby zostać zbudowana linia kolejowa łącząca Podłęże – Piekiełko – granicę Polski ze Słowacją. Problem podnoszony jest na poziomie lokalnym, krajowym oraz europejskim, m.in. dzięki wsparciu m.in. Posła Bogusława Sonika.

Rewizja wytycznych wspólnotowych w sprawie rozwoju sieci TEN-T odbywa się co 5 lat. Ostatnia miała miejsce w latach 2004-2005. Obecna rewizja wytycznych (tzw. duża rewizja) dotyczy przeglądu dotychczasowej realizacji przez państwa członkowskie projektów priorytetowych na sieci TEN-T oraz redefinicji zasad funkcjonowania i metodologii dla tej sieci (co w procesie rewizji ma miejsce po raz pierwszy). Aktualny proces rozpoczął się w 2009 r. publikacją tzw. Zielonej Księgi dotyczącej przyszłej polityki UE w zakresie TEN-T.