Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

35 lat mija od wprowadzenia stanu wojennego. Wydarzenia te zacierają się powoli w naszej pamięci, a dla młodego pokolenia stają się częścią historii. Wprowadzenie stanu wojennego w Małopolsce nadal pozostają słabo udokumentowane.Cześć materiałów sprzed 35 lat prezentujemy w książce zamieszczonej poniżej.

https://web.archive.org/web/20190602050323/https://www.boguslawsonik.pl/system/files/1977/original/W%20noc%20grudniow%C4%85…ma%C5%82e.pdf?1481642406