Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

Wystąpienie na sesji plenarnej PE w Strasburgu

18. maja 2010

Bogusław Sonik, w imieniu grupy PPE:

Eksplozja platformy w Zatoce Meksykańskiej to największa tego typu katastrofa ekologiczna w historii. Codziennie do zatoki wypływa 800 tysięcy litrów ropy, od początku katastrofy wyciekło ponad 22 miliony. Platforma ropy zajmuje obecnie ponad 43 tysiące kilometrów kwadratowych, czyli więcej niż terytorium Holandii.

W takim momencie naszym obowiązkiem jest zadeklarowanie solidarności ze Stanami Zjednoczonymi i wszystkimi ofiarami tej tragedii oraz zapewnienie maksymalnej pomocy. W świetle tej katastrofy za konieczne uważam niezwłoczne przeprowadzenie swoistego rodzaju rozliczenia, szczegółowej i dogłębnej kontroli technicznej platform wiertniczych znajdujących się na wodach terytorialnych Unii Europejskiej. To powinien być pierwszy krok na poziomie ponadnarodowym w kierunku zapewnienia bezpieczeństwa na europejskich morzach.

Chciałbym przy tej okazji zwrócić szczególną okazję na fakt, gdyby podobna katastrofa wydarzyła się na Morzu Bałtyckim, które jest morzem zamkniętym, to skutkowałoby to trwałym i nieodwracalnym spustoszeniem w całym regionie oraz terenach nadbrzeżnych.  Konieczne jest, aby wszystkie inwestycje w obrębie wód terytorialnych Unii Europejskiej podlegały specjalnemu nadzorowi, spełniały najwyższe standardy bezpieczeństwa, były wyposażone w najnowocześniejsze systemy zabezpieczeń. W tym kontekście za konieczne  uważam również wypracowanie wspólnej transgranicznej procedury reagowania i współpracy, która byłaby uruchamiana natychmiast w przypadku wycieku ropy.

Opinia amerykańska zwraca uwagę, że w wielu przypadkach wydawano decyzje o lokalizacji platform w Zatoce Meksykańskiej pod naciskiem i w interesie branży paliwowej, kosztem środowiska naturalnego. Trudno nie przywołać tutaj decyzji o budowie Gazociągu Północnego (North Stream), która była decyzją polityczną, nieuwzględniającą zagrożenia, jakie inwestycja ta może stanowić dla ekosystemu Morza Bałtyckiego.

Panie Komisarzu, w obliczu dramatu w Zatoce Meksykańskiej nie można dopuszczać nigdy, by bez stuprocentowej gwarancji bezpieczeństwa na morzach i oceanach pojawiały się instalacje wiertnicze eksploatujące ropę lub gaz. Niedopuszczalne powinny być decyzje podejmowane pod presją lobby przemysłowego czy politycznego.