Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

Spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych zajmującymi się działaniami na rzecz poprawy jakości powietrza – przedstawienie najważniejszych problemów związanych z niską emisją oraz propozycje „potrzeb” legislacyjnych.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele następujących organizacji: Polski Alarm Smogowy, Zielone Mazowsze, Warszawski Alarm Smogowy, Krakowski Alarm Smogowy, Czyste niebo nad Krakowem, Health & Environment Alliance (HEAL), Dolnośląski Alarm Smogowy oraz Client Earth.

  1. Podczas posiedzenia Pan Andrzej Guła reprezentujący Polski Alarm Smogowy oraz Krakowski Alarm Smogowy zapoznał uczestników z prezentacją dotyczącą głównych problemów smogowych.
  2. Zespół zapoznał się i poparł projekt interpelacji ws. określenia wymagań jakościowych dla paliw stałych.
  3. Rozpoczęto prace nad wspólnym stanowiskiem organizacji pozarządowych i zespołu.
  4. Pan Konrad Marczyński z Warszawskiego Alarmu Smogowego przedstawił uczestnikom prezentację m.in. o źródłach smogu w miastach.

Pełny zapis posiedzenia dostępny:

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/transmisje_arch.xsp?unid=A89B7D8AF324E20DC1257F88003D1389

Powiązane tematy