Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

6. kwietnia 2008

Celami protokołu jest zapewnieniu wysokiego poziomu ochrony środowiska oraz zagwarantowanie, że zagadnienia te zostaną uwzględnione w działaniach i instrumentach mających na celu dalszy zrównoważony rozwój.