Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

26 października 2011, 22:00

1320056110

Rzecznik powinien stać na straży prawa obywateli do dostępu do dokumentów, podsumowuje przyjęta dzisiaj przez Eurodeputowanych rezolucja. Ze sprawozdania, które Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich przedstawił dzisiaj na forum PE wynika, że najczęstszym zarzutem, widocznym w składanych skargach firm, organizacji pozarządowych i zwykłych obywateli, był brak przejrzystości unijnej administracji (33% skarg). Jak widać więc, Europa wciąż ma trudności z realizowaniem założonej koncepcji, w której otwartość jest regułą, a tajemnica wyjątkiem.

Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich odgrywa kluczową rolę w dążeniu do tego, aby instytucje unijne stały się bardziej przejrzyste, otwarte i dostępne dla obywateli UE. Pomaga mu w tym interaktywna strona internetowa, na której można dowiedzieć się więcej o przysługujących prawach oraz złożyć skargę. Serdecznie zapraszamy do jej odwiedzenia: www.ombudsman.europa.eu