Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

Parlament Europejski podczas sesji plenarnej w Brukseli przyjął sprawozdania Posła Bogusława Sonika w sprawie absolutorium dla instytucji unijnych za rok 2012.

Posłowie zdecydowaną większością przyjęli sprawozdania, tym samym popierając rekomendacje Posła Sonika o udzieleniu absolutorium dla Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, Komitetu Regionów, Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Europejskiego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poparto również wniosek o odroczenie decyzji o absolutorium dla Rady, która niechętnie współpracuje z Parlamentem Europejskim, nie udostępnia wystarczających informacji o swojej działalności. Parlament utrzymuje stanowisko, że Rada nie może być traktowana inaczej niż reszta instytucji. Odmawiając udzielenia absolutorium, konsultując sytuacje z Komisją Europejską, a także proponując dalsze kroki w celu wyjaśnienia sytuacji prawnej, wysyła jasny sygnał.

Celem przekazania funkcji kontroli budżetowej Parlamentowi Europejskiemu jest nadzór nad odpowiednim wydatkowaniem pieniędzy podatników. Wszystkie instytucje jednakowo podlegają takiemu nadzorowi i mają obowiązek współpracy przy udzielaniu absolutorium.