Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

1322135492

Ochrona praw człowieka

24. listopada 2011

Wczoraj w Parlamencie Europejskim w Brukseli odbyła się konferencja z udziałem laureatów Nagrody im. Sacharowa na rzecz wolności myśli, oraz obrońców praw człowieka z całego świata. Spotkanie uroczyście otworzył Przewodniczący Parlamentu Europejskiego, Jerzy Buzek, który podkreślił w swoim przemówieniu, że fundamentalne prawa i wolności to nie tylko prawo do życia i integralności fizycznej, ale też prawo do wolności słowa, prasy, wyznania i wolności myśli, a Parlament Europejski ma szczególny obowiązek wspierania obrońców praw człowieka.

Spotkanie było okazją do dyskusji m.in. nad znaczeniem nowych technologii w walce o prawa człowieka, oraz do spojrzenia na problem ochrony praw człowieka w krajach przechodzących transformację, szczególnie w świetle obecnych ruchów wyzwoleńczych, takich jak Arabska Wiosna. Wśród zaproszonych gości byli między innymi tegoroczni laureaci nagrody Sacharowa, reprezentanci „Reporterów bez granic” oraz Białoruskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy oraz  takich organizacji jak Ladies in White, czy Oslobodjenje.

W październiku br. Parlament Europejski ogłosił tegorocznych laureatów Nagrody Sacharova na rzecz wolności myśli, którymi zostali działacze zaangażowani w tzw. arabską „Wiosnę Ludów”, czyli rewolucje w świecie arabskim, rozpoczęte na początku roku w Tunezji. Piątka nagrodzonych działaczy opozycyjnych z różnych krajów, została nominowana wspólnie przez Europejską Partię Ludową, Sojusz Socjalistów i Demokratów, Liberałów i Zielonych. W finale o Nagrodę Sacharowa walczyli również białoruski opozycjonista Dmitrij Bandarenka oraz Pokojowe Stowarzyszenie San José de Apartadó z Kolumbii.

Przyznana nagroda nosi imię radzieckiego Andrieja Sacharowa, który był prześladowany w ZSRR za swój sprzeciw wobec programu atomowego i represyjnej polityce systemu. W 1989 r., po powrocie do Moskwy, został wybrany do radzieckiego parlamentu. Był inicjatorem powstania stowarzyszenia Memoriał, które do dziś propaguje pamięć o ofiarach represji radzieckich i zajmuje się prawami człowieka. Organizacja zajmuje się m.in. badaniami nad zbrodnią katyńską.