Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

6 grudnia 2008, 23:00

Eurodeputowany Bogusław Sonik rozmawia z młodymi o polityce proekologicznej: Pakiecie Klimatycznym, dostosowaniu polskiej energetyki do jego wymogów, programie Natura 2000, odnawialnych źródłach energii, traktacie z Kioto i ochronie terenów zielonych. Zobacz więcej w programie.

TVPINFO, „Młodzież Kontra”