Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

W wyniku pisma wystosowanego przez Posła Bogusława Sonika wraz z władzami województwa małpolskiego m.in. do Ministra Rolnictwa i Rozowju Wsi, Poseł Sonik otrzymał zaproszenie do udziału w spotkaniu ws. produktów wędzonych, które odbędzie się 5. lutego w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Celem spotkanie jest m.in. omówienie kwestii związanych z planowanym monitoringiem żywności oraz cyklem szkoleń w zakresie technik wędzenia.