Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

10 marca 2006, 23:00

Epl_ed

W ostatnim tygodniu odbyło się spotkanie Posła Sonika ze strukturami lokalnymi Platformy Obywatelskiej w Kielcach. Na spotkaniu obecni byli członkowie powiatu grodzkiego i ziemskiego PO. Bogusław Sonik zapoznał zebranych ze swoją pracą w PE oraz przedstawił swój aktywny udział w komisjach parlamentarnych. Poseł zadeklarował również swój czynny udział w pracach Rady Regionu.