Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

13- 16.01.2014 – sesja plenarna w Strasburgu
Sesja_plenarna_mniejszyParlament Europejski, StrasburgPrzed nami kolejna sesja plenarna PE w Strasburgu. Podczas posiedzenia plenarnego zostanie poruszonych wiele kluczowych kwestii w związku z rozpoczęciem Nowego Roku. W Strasburgu jak zawsze także liczne debaty. Przebieg obrad mogą Państwo obserwować na bieżąco na stronie Parlamentu Europejskiego. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z przedstawionymi poniżej wybranymi agendami.Wolności Obywatelskie, Sprawiedliwość i Sprawy Wewnętrzne (LIBE) – 13 stycznia w komisji odbędzie się głosowanie nad przeglądem europejskiego nakazu aresztowania. Komisja będzie również głosować nad raportem dot. sytuacji w zakresie praw podstawowych w UE, a także nad opinią ws. Bezpieczeństwa sieci informacji w UE.Sprawy Gospodarcze i Monetarne (ECON) – od 13 stycznia w komisji rozpoczną się przesłuchania dotyczące oceny struktury, roli i działalności Trojki w krajach objętych strefą euro. Głos zabiorą m.in wiceprzewodniczący komisji, były prezydent EBC oraz Dyrektor Europejskiego Mechanizmu Stabilności.Projekt sprawozdania omówiony zostanie podczas spotkania komisji 16 stycznia.Zatrudnienie i Sprawy Socjalne (EMPL)– 13 stycznia komisji omówi sprawozdania na temat skutecznej inspekcji pracy, poprawy warunków pracy, a także udziału prawcowników w dochodach przedsiębiorstw i zapewnieniu ochrony socjalnej. Podczas sesji plenarnej odbędą się także głosowania tych trzech raportów.  
W tym tygodniu:
Sonik organizuje spotkanie robocze ws. norm dla wędzonych wędlin
Temat nowych przepisów regulujących sposoby wędzenia mięsa, produktów mięsnych wędzonych oraz ryb wędzonych (Rozporządzenie Komisji (UE) NR 835/2011 z dnia 19 sierpnia 2011 r. zmieniającego rozporządzenia (WE) nr 188/2006 odnośnie do najwyższych dopuszczalnych poziomów wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w środkach spożywczych) jest wciąż żywy. Przypominamy, że rozporządzenia obliguje m.in. europejskich właścicieli zakładów specjalizujących się w produkcji wyrobów wędzonych tradycyjnymi metodami, czyli w komorach opalanych drewnem do zmniejszenia zawarcia benzo(a)pirenu począwszy od 1 września 2014 roku z 5,0 mikrogramów na kilogram do 2,0 mikrogramów na kilogram w mięsie wędzonym i produktach mięsnych wędzonych. – W poniedziałek, 20 stycznia br.  organizuję w Krakowie spotkanie robocze, które będzie płaszczyzną do wypracowania wspólnego stanowiska wszystkich zainteresowane tematem stron  tj. reprezentacji producentów, przedstawicieli władz i instytucji zainteresowanych tematem. W planach mam także zorganizowanie w Strasburgu podczas przyszłotygodniowej sesji plenarnej konsultacji z przedstawicielami pozostałych Państw Członkowskich w celu wymiany poglądów i poznania dróg rozwiązań tej kwestii w innych krajach. W obecnej sytuacji należy próbować stworzyć specjalną ścieżkę dostosowawczą dla produktów regionalnych i tradycyjnych oraz zastanowić się nad możliwością wydłużenia okresu dostosowawczego. Dodatkowym sposobem byłoby odpowiednie oznakowanie tych produktów. Będę Państwa informował na bieżąco o planowanym w Krakowie spotkaniu.-dodał Bogusław Sonik.Przypomnijmy, że Poseł Sonik 6 stycznia skierował w tej sprawie pytanie do Komisji Europejskiej pytając o: – możliwość wyłączenia lub specjalnego traktowania dla produktów tradycyjnych i regionalnych, w tym tych wpisanych na unijną listę, przy spełnianiu wymogów nowego rozporządzenia?- oraz czy alternatywne metody wędzenia nie będą w porównywalnym stopniu szkodzić zdrowiu konsumentów?Pełną treść pytań znajdą Państwo tutaj.Komentarz Posła Sonika znjadą Państwo tutaj.
Więcej >
Już w tym tygodniu 49. Numer Biuletynu Europejskiego!
Zapraszamy Państwa serdecznie do lektury 49. numeru Biuletynu Europejskiego, który ukaże się już w tym tygodniu. W materiale będzie można znaleźć wiele ciekawych artykułów i podsumowań.W najnowszym numerze chcemy zaprezentować Państwu dwa wiodące tematy. Jednym z nich jest cykl artykułów i wywiadów skupiających się na rozpoczętym 2014 rokiem, który jest jubileuszowy dla demokratycznych przemian i praw człowieka. W tej sekcji przede wszystkim wywiad z Posłem Sonikiem pt.”Wykorzystujmy naszą siłę do obrony prześladowanych”, a także rozmowa z byłym węgierskim opozycjonistą Laszlo Tokesem oraz  z Barbarą Lochbihler, szefową komisji praw człowieka w Parlamencie Europejskim. Podsumujemy także europejską premierę filmu „Punkt Oparcia”, która odbyła się 8 stycznia br. w Parlamencie Europejskim.Drugim ważnym biuletynowym tematem będzie wciąż żywa sprawa nowych przepisów regulujących sposoby wędzenia mięsa, produktów mięsnych wędzonych oraz ryb wędzonych, w której Poseł Sonik zabrał głos i podjął działania.Zaprosimy Państwa także do lektury stałych sekcji – Brukseli Online oraz najciekawszych wydarzeń z województw Małopolskiego i Świętokrzyskiego. Kolejny numer już w tym tygodniu, a tymczasem zapraszamy do lektury poprzednich Biuletynów– polecamy!
Więcej >
Piąta Edycja Naboru Na Staż- termin nadsyłania zgłoszeń dobiega w środę, 15 stycznia br!
Uwaga!!! Uwaga!!! Termin nadsyłania prac do kolejnej edycji naboru na staż dobiega końca!!! To już ostania szansa, aby w tej kadencji Parlamentu Europejskiego zostać stażystą Posła do PE Bogusława Sonika!Jeśli interesujesz się tematyką europejską i chciałbyś dowiedzieć się jak funkcjonuje Parlament Europejski ta propozycja jest skierowana właśnie do Ciebie! A może  planujesz swoją karierę i chciałbyś sprawdzić się w praktyce w dynamicznej i wymagającej pracy? Aplikuj na organizowany już po raz piąty staż praktyczny w Biurze Poselskim Posła Bogusława Sonika w Brukseli.Aby wziąć w nim udział należy przesłać w terminie do 15. stycznia 2014 roku komplet dokumentów zawierających: cv, list motywacyjny oraz esej o objętości 8-12 stron znormalizowanego maszynopisu dotyczący jednego z poniższych tematów: Bilans 10 lat polskiej delegacji w Parlamencie Europejskim – podsumowanie aktywności polskich europosłów.

W 2014 mija 35 lat od pierwszych bezpośrednich wyborów do Parlamentu Europejskiego. Czy przez ten okres zwiększył się wpływ obywateli na decyzje podejmowane na forum Unii Europejskiej?

Odnawialne źródła energii w strukturze zużycia paliw europejskich gospodarek opartych na węglu.

 Znaczenie Konferencji Klimatycznej ONZ (tzw. COP 19) dla realizacji polityki energetycznej UE.Wymienione dokumenty bardzo prosimy przesłać elektronicznie na adres mailowystaz@boguslawsonik.pl do godz. 20.00 dnia 15. stycznia 2014 r. (liczy się moment otrzymania maila). Potwierdzenie przez organizatora drogą mailową otrzymania kompletu dokumentów stanowi warunek wstępny udziału w naborze. Ogłoszenie wyników I etapu nastąpi dnia 23. stycznia 2014 r.Więcej szczegółowych informacji znajdą Państwo tutaj.
Więcej >
Grecja przejmuje Prezydencję w Radzie po Litwie
PrezydencjaParlament omówi program rozpoczynającej się greckiej Prezydencji w Radzie z udziałęm premieraGrecji Antonisa Samarasema podczas najważniejszej debaty tygodnia, która rozpocznie się o 9.00, w środę, następnie odbędzie się konferencja prasowa. We wtorek, w osobnej debacie, posłowie ocenią zakończoná Prezydencję litewską, w obecności prezydent Litwy, Dalii Grybauskaitė.Priorytety Prezydencji greckiej na następne sześć miesięcy to: zatrudnienie, polityka spójności społecznej i gospodarczej oraz reformy strukturalne, dalsza integracja UE, realizacja unii gospodarczej i walutowej, sprawy zewnętrzne łącznie z dalszym rozszerzeniem UE oraz polityka morska.Debaty: wtorek, 14 stycznia (ocena Prezydencji litewskiej), środa, 15 stycznia (program Prezydencji greckiej)
Rozwój technologii wychwytywania i składowania CO2
Co2Posłowie do Parlamentu Europejskiego wzywają do zwiększenia wsparcia, zarówno ze strony państw członkowskich jak i UE, dla rozwoju technologii wychwytywania i składowania dwutlenku węgla (CCS). Brak rozwoju komercyjnych projektów CCS w Unii Europejskiej, jest wynikiem przede wszystkim zaporowo wysokich kosztów inwestycyjnych i braku gwarancji rentowności.We wtorek, 14 stycznia br. eurodeputowani przyjmą rezolucję w tej sprawie. Podczas obecnej sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego w Strasburgu Posłowie zajmą się także tematem limitów emisji CO2 dla nowych, lekkich pojazdów dostawczych, sprzedawanych w UE mają zostać zredukowane z 203 g/km obowiązujących obecnie, do 147 g/km do 2020 roku, zgodnie z projektem ustawodawczym, nad którym głosowanie odbędzie się we wtorek. Tekst, uzgodniony już nieformalnie z ministrami UE, przeciera także szlak dla dalszych redukcji po 2020, oraz przewiduje wprowadzenie nowych procedur badań emisji.Cel zmniejszenia emisji CO2 do 147 g/km do 2020, oznacza maksymalne średnie emisje, ustalone dla producentów w UE, dotyczące pojazdów dostawczych, ważących 2,610 ton bez ładunku i 3,5 tony z ładunkiem. Zasady te będą obowiązywały producentów wytwarzających ponad 1 000 pojazdów rocznie.Debata: poniedziałek, 13 styczniaGłosowanie: wtorek, 14 stycznia
Strategia europejska wobec odpadów z tworzyw sztucznych
Posłowie wezwą do stworzenia europejskiej strategii, w celu zredukowania ilości odpadów z tworzyw sztucznych i ich wpływu na środowisko, w rezolucji, która ma być przyjęta we wtorek. Rezolucja ma zakazać najbardziej niebezpiecznych tworzyw oraz niektórych dodatków i niektórych rodzajów toreb plastikowych do 2020 roku.Rezolucja, poprzedzona zieloną księgą przygotowaną przez Komisję Europejską, wzywa do wycofywania jednorazowych toreb, które nie ulegają biodegradacji i których nie można kompostować. Ponadto, wzywa ona do zakazu wprowadzania na wysypisko odpadów, które mogą zostać ponownie użyte lub nadają się do recyklingu.
Wydarzyło się:
PE – jubileuszowy rok rozpoczęty. Europejska projekcja filmu „Punkt Oparcia”!
Film Punkt Oparcia w reżyserii Anny Ferens zainaugurował w środę, 8 stycznia br. w Parlamencie Europejskim w Brukseli, jubileuszowy rok 2014, rok 25-lecia demokratycznych zmian w Europie Środkowej i Wschodniej oraz 10-lecia rozszerzenia UE. Pokaz został zorganizowany przez Posła do Parlamentu Europejskiego Bogusława Sonika przy współpracy polskiej delegacji EPL w Parlamencie Europejskim oraz Grupy EPL.
– Należący przez wieki do Europy wschód kontynentu znalazł się po drugiej wojnie światowej na marginesie wolnego świata. Zniewolone narody bloku wschodniego nie ośmielały się nawet myśleć, że zmiany, które przyniosą im wolność będą miały miejsce w dającej się przewidzieć przyszłości. Od integrującej się Europy Zachodniej oddzieleni byliśmy „żelazną kurtyną”. Aż przyszła zmiana, do której drzwi uchyliła Solidarność. Film Anny Ferens pokazuje, że także dziś warto systematycznie uderzać w mury dyktatur, z wiarą, że kiedyś rozpadną się jak mur berliński. – powiedział Poseł Bogusław Sonik – inicjator pokazu.Udział w projekcji wzięli: Posłowie Hans-Gert Pöttering (Przewodniczący Parlamentu Europejskiego w latach 2007-2009) i Jerzy Buzek (Przewodniczący Parlamentu Europejskiego w latach 2009-2012). Gościem pokazu była także Anna Ferens.Punkt Oparcia to pasjonująca filmowa opowieść o tym jak w latach 80. Parlament Europejski upominał się o wolność dla więźniów politycznych i swobody demokratyczne w Polsce i w innych krajach bloku sowieckiego. Oparty na niepublikowanych materiałach archiwalnych i rozmowach z europarlamentarzystami oraz działaczami opozycji z Czech, Estonii, Niemiec, Polski, Słowacji, Rumunii, film odwołuje się do ponad 50 rezolucji Parlamentu Europejskiego, które zostały przyjęte w latach 1980-1990.Fotogalerię z wydarzenia znajdą Państwo tutaj.
Więcej >
22. Finał WOŚP i licytacje unikatowych przedmiotów przekazanych przez Posła Sonika za nami.
22. Finał WOŚP przebiegał pod hasłem „NA RATUNEK”  W tym roku WOŚP zbierała środki na zakup specjalistycznego sprzętu dla dziecięcej medycyny ratunkowej oraz godnej opieki medycznej seniorów. Przypominamy także o możliwości licytowania przedmiotów przekazanych przez Posła Sonika na aukcję  na rzecz WOŚP do poniedziałku do godziny 19:00 13 stycznia br.!!-Replika medalu Nagrody Nobla dla Unii Europejskiej w 2012 roku.Unikatowy zestaw obserwatora wydarzeń politycznych na świecie- koszula z misji obserwacyjnej UE w Hondurasie podczas wyborów generalnych, a także oficjalna kurtka Obserwatora z Misji Obserwacyjnej Parlamentu Europejskiego z wyborów w Sudanie.Zachęcamy do licytacji!
Więcej >