Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

5 października 2010, 22:00

1286462237

Spotkanie Przewodniczącego PE Jerzego Buzka z byłym Przewodniczącym Komisji Europejskiej Jacquesem Delors odbyło się 6 października w Parlamencie Europejskim w Brukeseli.

Obaj politycy niedawno zaproponowali utworzenie Europejskiej Wspólnoty Energetycznej, której zadaniem byłoby realizowanie wspólnej polityki w zakresie zaopatrzenia państw Unii Europejskiej w energię elektryczną i gaz.