Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

13 września 2009, 22:00

Poseł Bogusław Sonik zaprasza na briefing prasowy najbliższej sesji Parlamentu Europejskiego w Strasburgu, który odbędzie się dnia 14 września 2009 r. o godz. 10.00 w Biurze Poselskim przy ul. Kanoniczej 12/1.

Omówione zostaną najważniejsze punkty znajdujące się w porządku obrad wrześniowej sesji plenarnej:

– bezpieczeństwo energetyczne Unii Europejskiej: kwestia gazociągu Nabucco,

– polityczna przyszłość Barroso,

– polityka regionalna: nowy plan dla Bałtyku,

– doniesienia o homofobicznej ustawie na Litwie,

a także bieżące prace w Komisji Ochrony, Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (ENVI) oraz Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (LIBE).

Dla uczestników spotkania przygotowano materiały prasowe szczegółowo opisujące najważniejsze punkty sesji plenarnej w Strasburgu oraz prace w komisjach.