Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

19 lutego 2011, 23:00

1298368572

Pięcioosobowa mongolska rodzina Batdavaa, która niedawno uzyskała zgodę na legalny pobyt w Polsce, spotkała się 20 lutego z posłem Bogusławem Sonikiem, który skutecznie interweniował w jej sprawie u kierownictwa MSWiA oraz Urzędu ds. Cudzoziemców.

Mongołom, od 11 lat mieszkającym w Krakowie, groziła deportacja, mimo, że uczą się i pracują w Polsce, a także wielokrotnie podejmowali próby zalegalizowania pobytu.