Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

15 września 2011, 22:00

1316170126

Dziś i jutro we Wrocławiu odbędzie się nieformalne spotkanie ministrów finansów Unii Europejskiej, które poświęcone będzie wyzwaniom stojącym przed strefą euro i europejskim systemem bankowym wobec kryzysu zadłużenia Grecji i groźby jej niewypłacalności.

Ministrowie państw członkowskich muszą na spotkaniu zdecydować, czy chcą w dalszym ciągu ratować Grecję, przelewając kolejną, wielomiliardową transzę pomocy, czy też wybrać kontrolowane bankructwo tego kraju i restrukturyzację jego długu. Pytanie jest tym trudniejsze, że Grecji nadal nie udaje się spełnić narzuconych jej ostrych reform.

W imieniu polskiej prezydencji spotkaniu będzie przewodniczył minister finansów Jacek Rostowski oraz prezes NBP Marek Belka. Po raz pierwszy w historii w posiedzeniu unijnych ministrów udział weźmie amerykański sekretarz skarbu Timothy Geithner, który będzie zapewne próbował zmusić partnerów w Unii do działania, które pozwoli ustabilizować strefę euro, mającą bezpośredni wpływ na światowe rynki finansowe. W trwającym do soboty spotkaniu weźmie ponadto udział m.in. David Lipton, pierwszy wicedyrektor zarządzający Międzynarodowego Funduszu Walutowego, a także przedstawiciele unijnych instytucji: Przewodnicząca komisji gospodarczej i monetarnej w Parlamencie Europejskim Sharon Bowles, komisarze Michel Barnier (rynek wewnętrzny i usługi) i Olli Rehn (odpowiedzialny za sprawy gospodarcze i walutowe), prezes Europejskiego Banku Centralnego Jean-Claude Trichet i prezes Europejskiego Banku Inwestycyjnego Philippe Maystadt. (PAP)

Źródło: www.pap.pl