Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

23 lutego 2010, 23:00

1267005592

24 lutego w Parlamencie Europejskim odbędzie się spotkanie intergrupy ds. gór, wysp i regionów słabo zaludnionych.
Podczas spotkania dyskutowany będzie półroczny program pracy, cele i główne tematy, którymi zajmie się intergrupa; poruszone zostaną także kwestie związane z kierowaniem intergrupą.

W spotakniu wezmą udział przedstawiciele organizacji:

– European Association of Elected Representatives from Mountain Regions,

– Euromontana,

– Conference of Peripheral Maritime Regions,

– Network of the Insular Chambers of Commerce and Industry of the European Union,

– European Small Islands Network,

– Northern Sparsely Populated Areas.