Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

12 kwietnia 2006, 22:00

W związku z debatą dotyczącą zmiany nazwy obozu koncentracyjnego Auschwitz – Birkenau chciałbym wyrazić swoją opinię i przypomnieć, że po długiej i kontrowersyjnej debacie dnia 27 stycznia 2005 roku Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie pamięci o Holocauście, antysemityzmie i rasizmie. W rezolucji tej, w punkcie A, został umieszczony zapis, o który toczył się niezmiernie trudny i długi bój. Chodzi o stwierdzenie „obóz Niemiec nazistowskich”, wyraźnie podkreślające i uwidaczniające, że nie ma i nie było „polskich obozów koncentracyjnych”.

Rezolucja poprzedzona była ostrą dyskusją i wieloma polskimi petycjami, w których nawoływaliśmy o poprawne postrzeganie historii. Fakt, że w rezolucji zostały uwzględnione zapisy proponowane przez polskich eurodeputowanych uważam za istotny sukces naszego kraju na arenie międzynarodowej. 60 lat po wyzwoleniu Auschwitz w końcu udało się sformułować całą prawdę o tej tragedii. Uważam, że zapomnienie lub przekłamanie nie pomoże zbudować trwałego porozumienia i pokoju. Najtrwalszy fundament, leżący u podstaw pojednania między narodami, to pokora wobec prawdy historycznej, która nie może być w żaden sposób modyfikowana. Rezolucja przyjęta przez Parlament Europejski, zrzeszający 457 obywateli Unii Europejskiej, reprezentantów 25 krajów na zawsze powinna zakończyć wszelkie dyskusje na temat rozumienia nazwy Auschwitz – Birkenau. Podważanie sensu zmiany nazwy uważam więc za niesłuszne i bezpodstawne.

Historia jest jedna, a próby jej fałszowania czy ukrycia pewnych faktów są jawnym i absolutnie nieakceptowanym nadużyciem, które powinno być publicznie piętnowane. To, w jaki sposób odniesiemy się teraz to wydarzeń historycznych, rzutuje na fakt ich późniejszego postrzegania przez przyszłe pokolenia. Księga z kartami historii to nie tabula rasa, czekająca na wypełnienie. Sądzę, że zmiana nazwy obozu przyniesie kres wszelkim dyskusjom ludzi na całym świecie, którzy niejednokrotnie zapominają, że Hitler celowo umieścił go na terenie naszego kraju. To właśnie nam, Polakom powinno najbardziej zależeć, by po tylu latach został zakończony proces obwiniania nas o zbrodnie, których nie popełniliśmy.

Bogusław Sonik

Poseł do Parlamentu Europejskiego