Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

Intergrupa5

Kolejne spotkanie Intergrupy ds. obszarów górskich

3. lutego 2011

3 lutego 2011 r. odbyło się kolejne spotkanie Parlamentarnej Intergrupy ds. Gór, wysp i obszarów słabo zaludnionych zorganizowane przez biuro Przewodniczącego Intergrupy – posła Bogusława Sonik wspólnie z Europejskim Stowarzyszeniem Parlamentarzystów z Obszarów Górskich.

Gościem spotkania, odbywającego się pod hasłem „Spójność terytorialna a usługi użyteczności publicznej”, był Komisarz Michael Barnier.

Komisarz Barnier podzielił się z zaproszonymi gośćmi swoimi wnioskami dotyczącymi strategicznego dla Europy zagadnienia, jakim jest spójność terytorialna. Spotkanie stało się również okazją do debaty nad przyszłością polityki spójności – była to kontynuacja dyskusji podjętej w ramach V Raportu Spójności i Forum Spójności.