Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

14 maja 2009, 22:00

Poseł Bogusław Sonik zwrócił się do Komisji Europejskiej z pytaniem dotyczącym utrzymania stabilności złotego polskiego, zagrożonej ze względu na działania spekulacyjne, które zagraniczni inwestorzy podejmują na rynku polskim oraz na rynkach nowych państw członkowskich (Węgry).

Poseł Sonik oczekuje od Komisji informacji, jakie kroki legislacyjne, mające na celu zapobieganie tego rodzaju spekulacjom ma ona zamiar podjąć oraz jakie mechanizmy kontroli, wczesnego ostrzegania i zarządzania kryzysowego, które zapewnią ochronę osobom inwestującym, oszczędzającym i ubezpieczającym się proponuje.

Utrzymania stabilnego kursu złotego jest jednym z wymogów, jakie Polska musi spełnić przed wstąpieniem do strefy ERM2 w roku 2010. Dwuletnia przynależność do systemu ERM2 jest warunkiem wstąpienia do strefy EURO.