Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

Rozpoczęta szósta już sesja Euro-Latynoamerykańskiego Zgromadzenia Parlamentarnego w Santiago de Chile skupi się tym razem między innymi na projekcie rezolucji, której sprawozdawcą z ramienia Parlamentu Europejskiego jest Bogusław Sonik. Dokument dot. Walki z przemytem narkotyków i przestępczością zorganizowaną w Unii Europejskiej i Ameryce Łacińskiej”, analizuje przede wszystkim kwestię handlu narkotykami, a także funkcjonowanie międzynarodowych grup przestępczych, stanowiących ogromne zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego. Projekt rezolucji chce ustanowienia bardziej jednolitych ram prawnych, które doprowadzą do harmonizacji działań i umożliwią przeprowadzenie walki z tymi patologicznymi zjawiskami przez każdy kraj w ramach wspólnej, lepiej zintegrowanej strategii. System uregulowań (szczególnie dot. szkodliwych substancji) powinien się jednak kierować pewną dozą elastyczności, aby państwa mogły wypróbować różne rodzaje konkretnych sposobów reagowania. Co ważne dokument ten w całości bierze pod uwagę fakt, że celem globalnej polityki w sprawie środków odurzających jest zdrowie, bezpieczeństwo publiczne i prywatne oraz dobrobyt ludzkości.

Rezolucja w swoich zapisach zdaje sobie sprawę z wysokiej rentowności procederu handlu narkotykami oraz jej ogromnej skali. Zaznacza także, że przestępczość zorganizowania rzuca władzom ogromne wyzwania, gdyż sprzyja korupcji destabilizując działanie instytucji publicznych oraz państwo. Zorganizowane grupy przestępcze w XXI wieku przybierają kształt całych przedsiębiorstw.

Rezolucja w swych zapisach zauważa także powiązania pomiędzy zabójstwami, obrotem bronią palną i handlem ludźmi gdzie biznes narkotykowy finansują gangi i organizacje przestępcze. Autorzy rezolucji łączą te kwestie z ubóstwem, wykluczeniem społecznym, niewystarczającym poziomem edukacji, kryzysem wartości społecznych  i rodzinnych popychających wiele młodych osób do udziału w opłacalnych handlu narkotykami. Podkreśla również, że coraz popularniejszym jest udział kobiet w handlu narkotykami, który z powodu ubóstwa próbują poprawić swoją sytuację społeczno-ekonomiczną (60% kobiet osadzonych w latynoamerykańskich więzieniach jest oskarżonych o detaliczny handel narkotykami).

Handel narkotykami jest przestępstwem przekraczającym granice pastw dlatego żaden kraj nie może go rozwiązać tylko i wyłącznie za pomocą polityki krajowej lub izolowania się – aby rozwiązać ten problem konieczna jest międzynarodowa współpraca polityczna, policyjna i sądowa uwzględniająca prawo krajowe i międzynarodowe. Autorzy rezolucji doskonale zdają sobie sprawę z faktu, że zakazy i redukcja szkód w walce z handlem narkotykami nie zawsze przynoszą efekty. Koniecznym jest opracowanie nowych, kreatywnych form działania, które wzmocnią państwa, utworzą miejsca pracy, walczyć będą z biedą i rozpowszechnią edukację na wyższym poziomie.

REKOMENDACJE

Dokument jednogłośnie wzywa do uzgodnienia podstaw światowego systemu mającego na celu dążenie do dobrobytu ludzkości poprzez kontrolę potencjalnie szkodliwych substancji. System ten musi charakteryzować się elastycznością, aby państwa mogły wypróbować różne metody reagowania. Rezolucja proponuje także rozpoczęcia otwartej globalnej debaty dla krajów tranzytu, produkcji i krajów będących odbiorcami narkotyków umożliwiając w ten sposób pole dialogu i wspólne określenie strategii. Proponuje m.in. przydzielenie większej ilości funduszy na prowadzenie programów profilaktycznych i rehabilitacyjnych, a także ograniczeń w rozprzestrzenianiu się  substancji odurzających.  Chce także wprowadzenia programów z zakresu profilaktyki  i odbudowy społecznej uwzględniającej płeć, wiek, kulturę oraz ekonomiczne i polityczne uwarunkowania obywateli konkretnego kraju. Państwa powinny także zwiększyć kontrolę w zakresie przepływu broni, gdyż jednym z filarów, na których opiera się siła zorganizowanych struktur przestępczych  zaangażowanych w handel narkotykami jest zaawansowanie technologiczne broni którą dysponują. Rezolucja wzywa i zaleca m.in. do utrzymanie pomiędzy Unią Europejską, a Ameryką Łacińską współpracy, dialogu i debaty przy wzmacnianiu systemów prawnych oraz propagowania przeglądu i usprawnienia systemu penitencjarnego. Rezolucja z zadowoleniem przyjmuje także wprowadzenie nowego programu współpracy pomiędzy Ameryką Łacińską i Unią Europejską w dziedzinie polityki antynarkotykowej (COPOLAD), który zacieśnia współpracę między agencjami krajowymi i podmiotami odpowiedzialnymi za politykę antynarkotykową. Całość raportu współtworzonego przez Posła Sonika można znaleźć tutaj.

Dyskusja na temat dostępności narkotyków i działaniach prewencyjnych w Polsce w ostatnim tygodniu jest bardzo żywa, głównie przez informację dotyczącą samobójstwa szesnastolatka z Warszawy, stosującego środki odurzające. (więcej o tym znajdziesz tutaj).

Załączniki