Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

Sonik Ekspres - newsletter posła Bogusława SonikaNr 85, 31 marca 2014
31.03 – 04.04.2014r. – tydzień posiedzeń komisji parlamentarnych i grup politycznych; minisesjaPoziome3Parlament Europejski, BrukselaW tym tygodniu w Parlamencie Europejskim odbywać się będą posiedzenia komisji parlamentarnych i grup politycznych, oraz minisesja Parlamentu. Jak co tydzień zapraszamy do śledzenia obrad na żywo na stronie internetowej PE. Zachęcamy do zapoznania się z następującymi agendami:Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (LIBE) – 31. marca Komisja przeprowadzi debatę z Europejskim Koordynatorem ds. Przeciwdziałania Terroryzmowi na temat zwalczania działań terrorystycznych oraz nad kwestiami dotyczącymi bezpieczeństwa. Komisja wraz z Komisarz UE Neelie Kroes omówi także udział Unii Europejskiej w przyszłości projektu „Zarządzanie Internetem”. Komisja także zweryfikuje stanowisko Rady odnośnie rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie masowego nadzoru obywateli UE.Komisja Budżetowa (BUDG) – 1. kwietnia Komisja Budżetowa przeprowadzi głosowanie w sprawie projektów sprawozdań dotyczących decyzji o uruchomienie pomocy z Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji dla ponownej integracji na rynku pracy 1146 zwolnionych pracowników we Włoszech i 285 w Hiszpanii.Komisja Petycji (PETI) – 1. kwietnia odbędzie się spotkanie Komisji Petycji, na którym omówiony zostanie szereg spraw związanych z kryzysem gospodarczym, w zakresie ochrony środowiska we Francji, w szczególności w zakresie emisji CO2, wydobycia gazu i wód gruntowych, a także zdrowia i wymiaru sprawiedliwości we Włoszech.Komisja Handlu Międzynarodowego (INTA) – w dniu 1. kwietnia Komisja Handlu Międzynarodowego organizuje warsztaty dotyczące rozstrzygania sporów między państwami a inwestorami. Przedstawiciele przemysłu, organizacji międzynarodowych i środowisk akademickich zbadają w jaki sposób mechanizm działa w praktyce. Podczas warsztatów zostanie również poruszona kwestia podejścia UE do umów inwestycyjnych.W tym tygodniu:Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych2Walka z bezrobociem wśród młodych jest jednym z priorytetów Unii Europejskiej, dlatego komisja budżetowa PE zorganizuje wysłuchanie publiczne na temat wdrożenia Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.Wydarzenie to będzie okazją do omówienia i skontrolowania działań Komisji Europejskiej i państw członkowskich na rzecz zwalczania bezrobocia wśród ludzi młodych. Zaproszeni eksperci podzielą się dobrymi praktykami oraz przedstawią stojące przed UE wyzwania w tym obszarze. Stronę polską reprezentował będzie podsekretarz stanu Jacek Męcina z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, który opowie o naszych postępach we wdrażaniu Inicjatywy oraz krajowej polityce na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.PE wyraża zgodę na ułatwienia w handlu z Ukrainą1W czwartek Parlament Europejski zagłosuje nad sprawozdaniem ws projektu rozporządzenia wprowadzającego jednostronne preferencje w handlu UE z Ukrainą na niektóre produkty.UE chce ułatwić dostęp do rynku europejskiego dla producentów ukraińskich przed podpisaniem Umowy Stowarzyszeniowej, poprzez ograniczenie, lub całkowitą likwidację ceł.Europejski Kongres EnergetycznyWe wtorek w Brukseli odbędzie się  2. Europejski Kongres Energetyczny, organizowany w Brukseli przez Süddeutsche Zeitung i Süddeutscher Verlag Veranstaltungen.Były Przewodniczący PE Jerzy Buzek, który w 2013 r. był w PE sprawozdawcą nt. wewnętrznego rynku energii, a obecnie przewodniczy grupie ekspertów ds. reformy Wspólnoty Energetycznej, wygłosi wykład nt. „Wyzwania europejskiej polityki energetycznej z perspektywy PE.” Uczestnikiem kongresu będzie m.in. unijna komisarz ds. klimatu Connie Hedegaard.Jak w pełni korzystać ze swobody poruszania się w UE4Utworzenie obszaru sprawiedliwości, wolności i bezpieczeństwa w Unii Europejskiej poprzez działania ukierunkowane na interesy i potrzeby obywateli to główny cel Programu Sztokholmskiego.Ustanowiony w 2012 roku określa zadania stojące przed Unią w ramach polityki azylowej, wizowej, współpracy wymiarów sprawiedliwości, organów ścigania, harmonizacji przepisów prawa cywilnego i karnego, ochrony ofiar przestępstw i prawa osób zatrzymanych. Głosowane w środę sprawozdanie podsumowuje już przeprowadzone inicjatywy i nawołuje do poszukiwania dalszych rozwiązań problemów, które napotyka obywatel Unii Europejskiej korzystając ze swobody przemieszczania się.Iran: jak przedsiębiorstwa w Europie unikają sankcji5W poniedziałek odbędzie się briefing na temat „Iran: jak przedsiębiorstwa w Europie unikają sankcji”.Uczestnicy przedstawią w jaki sposób firmy wykorzystują europejski system i zaproponują szereg zaleceń na temat sposobu w jaki UE i społeczność międzynarodowa mogą uszczelnić luki w przepisach, które na to pozwalają. Współorganizatorami wydarzenia są organizacje European Foundation for Democracy oraz No Peace Without Justice.Wydarzyło się:Sonik w Kielcach. Wizyta w Świętokrzyskim!W piątek, 28 marca Poseł Bogusław Sonik odbył wizytę w Województwie Świętokrzyskim. Poseł wziął udział w spotkaniu z młodzieżą w I Liceum im. Mikołaja Reja w Jędrzejowie, był gościem TV Świętokrzyskiej oraz uczestniczył w internetowej dyskusji z mieszkańcami regionu.W ramach spotkania w Jędrzejowie odbyła się projekcja filmu „Punkt Oparcia”. Podczas internetowego czatu dyskutanci zadawali pytania m.in. o rozwój Województwa Świętokrzyskiego, a także o wydarzenia bieżące, takie jak zaangażowanie UE w sytuację na Ukrainie. Wizytę zaliczamy do niezwykle udanych!Więcej >Po co nam Parlament Europejski ?Na tak postawione pytanie próbowali odpowiedzieć 27 marca kandydaci do PE, eksperci oraz studenci podczas debaty odbywającej się w Audytorium Maximum. Jednym z reprezentantów Platformy Obywatelskiej i grupy EPL był poseł Bogusław Sonik.Spotkanie było organizowane przez Koło Studentów Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego i podzielone było na 3 części – polityczną, ekspercką i studencko-doktorancką. Moderatorami dyskusji byli profesorzy Uniwersytetu Jagiellońskiego – prof. dr hab. Zdzisław Mach jak i prof. dr hab. Janusz Józef Więc. „ Nie można pozwolić sobie na to, aby ważne decyzje zapadły jedynie w gabinetach. Każdy powinien mieć udział w ich podejmowaniu, zwłaszcza Parlament Europejski” – powiedział Sonik.Więcej >Kluby go-go a tajlandyzacja Krakowa. Nie jesteśmy bezradni.List Bogusława Sonika: Jak sobie radzić z „różową rozrywką”

Widok klubu go-go w sercu Starego Miasta Krakowa zelektryzował ostatnio opinię publiczną. Chyba nie tego oczekujemy od centrum Parku Kulturowego. Warto jednak zaznaczyć, że Kraków nie jest jakimś odosobnionym przypadkiem i wiele miast, choćby europejskich, musiało sobie z tym poradzić. Oto kilka przykładów. (…)Zapraszamy do przeczytania całego listu:Więcej >Sonik w Wadowicach!W czwartek, 27 marca Poseł Bogusław Sonik był gościem na X Targach Edukacyjno-Wydawniczo-Informacyjnych odbywających się w I Liceum Ogólnokształcącym im. Marcina Wadowity w Wadowicach.Uroczystego otwarcia imprezy dokonała Wicestarosta Marta Królik, która zwróciła uwagę, że decyzja o wyborze dalszej ścieżki edukacji musi być przemyślana. Błędny wybór może skutkować koniecznością zmiany szkoły, uniemożliwieniem wejścia na rynek pracy czy rezygnacją z wykonywania wymarzonego zawodu. Bogusław Sonik zaznaczył, że dzisiejszy świat stoi otworem dla młodych i wykształconych ludzi, a członkostwo Polski w Unii Europejskiej stwarza uczniom możliwość realizacji swoich planów i marzeń nie tylko w ojczyźnie, ale również poza jej granicami.Więcej >