Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

Władze województwa małopolskiego doceniając znaczący wkład Bogusława Sonika  w działalność na rezcz społeczności lokalnej postanowiły uhonorować go Złotą Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Małpolskiego – Krzyż Małopolski.

Wręczenie wyróżnienia odbędzie się dziś podczas Gali Święta Małopolski w Operze Krakowskiej o godzinie 17.00.

Bogusław Sonik w latach 1996-2003 był dyrektorem Festiwalu Kraków 2000 – Europejska Stolica Kultury. Było to największe w Polsce, trwające 4 lata wydarzenie kulturalne. W tym czasie udało mu się pozyskać dodatkowo 54 mln zł na kulturę, stworzył Biuro Festiwalowe oraz Centrum Informacji Kulturalnej. Był organizatorem krakowskich edycji Wielkanocnego Festiwalu Ludwiga van Beethovena, który jako jeden z najważniejszych projektów Krakowa 2000 został przyjęty do prestiżowego Europejskiego Stowarzyszenia Festiwali. Od 2001 r. zasiada w prezydium Stowarzyszenia Europejskich Miast i Miesięcy Kultury.

W 1998 r. zaangażował się w działalność samorządową. Został Przewodniczącym Sejmiku Małopolskiego. Na rzecz Małopolski pracował dwie kadencje. Jest pomysłodawcą Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego, autorem strategii promocji Krakowa,  inicjatorem projektu ratowania Kopca Kościuszki. Wspiera działania służące promowaniu tradycyjnych zawodów, rzemiosła artystycznego oraz ochronę krajobrazu.

Wraz z przyjaciółmi ze Studenckiego Komitetu Solidarności powołał Stowarzyszenie Maj77, które zajmuje się organizacją akcji propagujących ideę demokracji, wolności słowa i praw człowieka. Jest prezesem Instytutu Dziedzictwa, którego zamierzeniem jest zrealizowanie idei Festiwalu Kultury Europejskiej, a także wspieranie i promowanie tradycyjnych zawodów, rzemiosła artystycznego oraz ochrona rodzimego krajobrazu. W styczniu 2003 roku został szefem promocji Krakowa. Doprowadził do przyjęcia wieloletniej strategii promocji miasta.