Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

Dzięki Państwa głosom, Bogusław Sonik został wybrany Posłem na Sejm VIII kadencji.