Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

Po Krakowie przyszedł czas na Kielce! Poseł Bogusław Sonik wystosował dziś pisma do Wojewody Świętokrzyskiego – Pani Bożentyny Pałki – Koruby i do Marszałka Województwa Świetokrzyskiego – Pana Adama Jarubasa z propozycją wspólnego zorganizowania spotkania w Kielcach w sprawie wdrożenia rozporządzenia KE nr 835/2011.

W spotkaniu mieliby również uczestniczyć przedsiębiorcy Ziemi Świętokrzyskiej, którym nowe przepisy mogą utrudnić bądz też uniemożliwić prowadzenie dalszej działalności gospodarczej oraz władze wojewódzkie administracji rządowej i samorządowej.

Wystosowane dziś pisma znajdą Państwo w załączeniu.

Załączniki

https://web.archive.org/web/20190602035526/https://www.boguslawsonik.pl/system/files/1771/original/2014-01-24_1Adam_Jarubas.pdf?1390596707