Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

28 września 2010, 22:00

Poseł Bogusław Sonik zwrócił się do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska z apelem o interwencję w sprawie praktyki dołączania do listów metalowych płytek, które służą zwiększeniu wagi przesyłki. Zdaniem Sonika opisywana praktyka przyczynia się do wzrostu zanieczyszczenia środowiska. Jak zauważa Sonik, poprzez dołączanie do listów metalowych płytek, tylko w celu zwiększenia ich wagi, nie tylko wytwarza się dodatkowe odpady, ale także emituje większą ilość zanieczyszczeń do powietrza z transportu. W liście do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, Andrzeja Jagusiewicza Sonik podaje przykład dołączającej do listów metalowe płytki firmy kurierskiej In Post, zaznacza jednak, że podobne działania podejmowane są także przez inne przedsiębiorstwa. Należy zatem rozważyć, czy problemu nie stanowią przede wszystkim nieodpowiednie przepisy pocztowe, które skłaniają firmy do podejmowania opisywanych praktyk.

Pragnę podkreślić, że w czasie gdy Parlament i Komisja Europejska wspólnie z rządami państw członkowskich Unii Europejskiej prowadzą zdecydowaną politykę w celu redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz ograniczania wytwarzania odpadów, stosowanie takich praktyk jest zaprzeczeniem europejskiej polityki ochrony środowiska -podsumowuje Sonik.