Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

Warszawa

28. listopada 2012

Organizowana już po raz trzeci konferencja – Shale Gas World Europe jest miejscem spotkania i wspólnej debaty przedstawicieli koncernów wydobywczych  ropy naftowej i gazu, polityków, ekspertów oraz reprezentantów władz lokalnych. W tym roku odbędzie się ona w dniach 27 – 29 listopada w hotelu Hilton w Warszawie.

Główną osią tematyczną wydarzenia będzie analiza możliwości zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego dzięki pozyskiwaniu gazu łupkowego.  Zaplanowana w tym celu seria wywiadów, debat i warsztatów będzie zorientowana wokół trzech głównych strumieni zagadnień: regulacje prawne i strategie handlowe dla pozyskiwania gazu z łupków; aspekty geofizyczne; wymiar środowiskowy wydobycia gazu łupkowego oraz zaangażowanie lokalnej społeczności.

Bogusław Sonik jako jeden z panelistów wraz z Richardem Jonsem (zastępca Dyrektora Wykonawczego IEA) oraz Michaelem Schuetzem (przedstawiciel Departamentu Energii Komisji Europejskiej) przybliży temat tego jak regulacje Unii Europejskiej mogą wpłynąć na wydobycie gazu łupkowego i jakie wnioski może wyciągnąć Europa z doświadczeń Stanów Zjednoczonych w tym zakresie. Piotr Woźniak, Główny Geolog Kraju, wyjaśni natomiast jakie działania prawne będzie musiała podjąć Polska, aby móc efektywnie zdywersyfikować swoje źródła pozyskiwania energii dzięki wydobyciu gazu z łupków. Z pewnością dzięki tej pogłębionej, eksperckiej debacie gaz łupkowy będzie coraz mniej traktowany tylko i wyłącznie jako ekologiczne zagrożenie, ale raczej jako realna perspektywa i szansa na energetyczną samowystarczalność.

Więcej na stronie konferencji.