Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

W nadchodzącym tygodniu:
22.-26.10.2012 – sesja plenarna w Strasburgu
Sesja_plenarna_mniejszy

Parlament Europejski, Strasburg
Rozpoczyna się październikowa sesja plenarna w Strasburgu. Relację z posiedzeń można śledzić na żywo na stronach Parlamentu Europejskiego. A u nas w skrócie, nad czym między innymi debatować i głosować będą eurodeputowani:Sprawy Zagraniczne (AFET) –  w poniedziałek, 21 października głosowanie nad wnioskiem w sprawie ustanowienia wspólnych ograniczeń wizowych dla urzędników rządu rosyjskiego zamieszanych w sprawę Siergieja Magnickiego;Przemysł, Badania Naukowe i Energia (ITRE) – również w poniedziałek eurodeputowani pochylą się nad sprawozdaniem dotyczącym konkurencyjności i możliwości działalności gospodarczej małych i średnich przedsiębiorstw;Budżet (BUDG) – we wtorek 23. października ważne głosowania nad sprawozdaniami  dotyczącymi wielotenich ram finansowych na lata 2014 – 2020 oraz kształtem budżetu na rok 2013 ze szczególnym zwróceniem uwagi na projekt europejskiego podatku VAT. Głosowanie można będzie śledzić na żywo w godz. 12.30 – 14.30;Handel Międzynarodowy (INTA) – członkowie Komisji odniosą się jutro do sprawozdania w sprawie stosunków gospodarczo – handlowych ze Stanami Zjednoczonymi. Odbędzie się rownież debata nad wspólnotowym systemem kontroli wywozu, transferu, pośrednictwa i tranzytu w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania;Petycje (PETI) – w piątek posłowie przyjmą roczne sprawozdanie z działalności Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich za rok 2011.
Budżet UE na lata 2014-2020: Posłowie chcą wpłynąć na cięcia budżetowe

Parlament Europejski, Strasburg
Kryzys finansowy nie jest wystarczającym argumentem na dokonywanie drastycznych cięć budżetowych.  Deputowani chcą dokładniej przyjrzeć się poczynaniom rządów narodowych w tym względzie.Zgodnie z obietnicami przedstawicieli rządów krajowych, złożonymi podczas czerwcowego szczytu, deputowani oczekują, że w wieloletnim budżecie UE, znajdą się środki na badania oraz wspomaganie konkurencyjności. Posłowie chcą także, aby rządy krajów wzywających do największych cięć, jasno określiły, które z unijnych polityk należy zlikwidować, aby osiągnąć zamierzony efekt. Debata oraz głosowanie na forum całego PE odbędą się we wtorek, 22. października.
Więcej >
Powstrzymanie spekulacji cenami żwyności

Parlament Europejski, Strasburg
W piątek, 26. października pod głosowanie na sesji plenarnej poddany zostanie projekt legislacji ws. europejskich rynków finansowych. Nowe prawo to szansa na powstrzymanie spekulacji cenami żywności. Pozytywny wynik głosowania otwiera  możliwość dla uzyskania silnego mandatu Parlamentu Europejskiego do prowadzenia późniejszych negocjacji z państwami członkowskimi.Powszechnie uważa się, że spekulacje na rynku surowców spowodowały znaczne wahania cen żywności oraz energii. Członkowie parlamentarnej komisji  ds. gospodarczych i monetarnych, zaproponowali więc reguły, których instytucje finansowe będą musiały przestrzegać podczas obrotu surowcami. Propozycja aktualizacji prawodawstwa pozwoliłaby zapewnić przejrzyste zasady  dot. przeprowadzania transakcji, jak również ochronę inwestorów, wzmocnienie przejrzystości rynków finansowych oraz wzmocnienie ich stabilności.
Więcej >
Mamy prawo czuć się bezpiecznie

Parlament Europejski, Strasburg
Jako, że współczesna Europa nie zna już granic, każdy obywatel UE powinien czuć się tak samo bezpiecznie w swoim kraju macierzystym jak i za granicą.  Będzie to możliwe dzięki projektowi rezolucji, który zostanie poddany pod głosowanie w czwartek, 25. października podczas sesji plenarnej. Parlament zadecyduje w ten sposób, czy każdy obywatel UE, będący w trudnej sytuacji za granicą, np. w wyniku wypadku, przemocy, rabunku, lub będący w sytuacji kryzysowej, będzie mieć możliwość szukania pomocy w ambasadzie lub konsulacie dowolnego państwa członkowskiego albo w stosownych przypadkach w delegaturze UE, jeśli jego własny kraj nie jest reprezentowany.
Więcej >
Nagroda im. Sacharowa – niedługo poznamy zwycięzcę

Parlament Europejski, Strasburg
Tegorocznego laureata Nagrody Sacharowa na Rzecz Wolności Myśli poznamy już w piątek, 26. października. Decyzję Konferencji Przewodniczących ogłosi Martin Schulz. Przypomnijmy, że w gronie trzech finalistów znajdują się Aleksander Bialacki, białoruski działacz na rzecz praw człowieka, rosyjski zespół punkowy Pussy Riot i dwóch Irańczyków: prawnik Nasrin Sotoudeh i reżyser Jafar Panami. Oficjalna ceremonia wręczenia nagrody odbędzie się 12. grudnia w Parlamencie w Strasburgu.
Więcej >
Wydarzyło się:
„Więcej Europy” w Bukareszcie

Bukareszt
Więcej Europy” to hasło przewodnie trwającego od 17. do 18. października 2012r. w Bukareszcie statutowego Kongresu Europejskiej Partii Ludowej. W trakcie jego trwania wybrano przewodniczącego i 10. wice-przewodniczących, sekretarza generalnego i skarbnika partii EPL. Funkcję zastępcy szefa frakcji ponownie obejmie polski eurodeputowany Jacek Saryusz-Wolski. W rozmowie z polskimi dziennikarzami podkreślał znaczenie polskiego głosu we władzach tego ugrupowania. Wśród pozostałych dziewięciu wiceprzewodniczących są m.in. francuski komisarz UE ds. rynku wewnętrznego i usług Michel Barnier oraz włoski komisarz U ds. przemysłu i przedsiębiorczości Antonio Tajani. Uczestnicy kongresu po raz kolejny powierzyli również kierownictwo partii dotychczasowemu przewodniczącemu, byłemu premierowi Belgii, Wilfriedowi Martensowi. Podczas spotkania delegaci przyjęli również koncepcję polityczną EPL oraz omówili sposoby rozwiązania kryzysu gospodarczegooraz kwestie dotyczące unii bankowej.
Więcej >
Martin Shulz na szczycie UE o potrzebie jedności w Europie

Bruksela
 „Śmiałe poparcie dla idei jedności europejskiej oznacza dziś jednoznaczne ustalenie prymatu polityki nad rynkami” – mówił przewodniczący Parlamentu Europejskiego, Martin Schulz do liderów państw UE w czwartek, 18. października  podczas szczytu Unii w Brukseli. Dodał, że należy się przeciwstawić „wszelkim tendencjom podziału”. Mówiąc to miał na myśli ustalanie odrębnych zasad tylko dla strefy euro. Przewodniczący PE podkreślał, że Unia Europejska została wyróżniona Pokojową Nagrodą Nobla w 2012 roku również za metodę wspólnotową, która stanowi receptę na sukces Europy. Metoda wspólnotowa polega natomiast na: „dążeniu do równowagi interesów między małymi i wielkimi, biednymi i bogatymi państwami, między Północą i Południem, Wschodem i Zachodem, a także na rozwiązywaniu konfliktów na drodze dialogu i konsensusu” .
Więcej >
Pełni wrażeń wrócili z Brukseli
18. października z Brukseli wróciła już trzecia w tym roku grupa studyjna. 37. osób na zaproszenie Posła Sonika zwiedziło europejską stolicę i malowniczą Brugię.Uczestnicy wizyty – m.in. laureaci konkursu Belfer Roku 2012 Województwa Świętokrzyskiego oraz projektu „Kopalnia Pomysłów” Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie, w dniach 14. do 18. października 2012 odwiedzili również siedzibę Parlamentu Europejskiego i uczestniczyli w prelekcji przygotowanej przez pracowników administracyjnych PE i Posła Sonika. Grupa zwiedziła również Parlamentarium – działające od roku interaktywne centrum dla osób chcących poznać historię integracji europejskiej i sposób funkcjonowania instytucji unijnych. To już ostatni taki wyjazd w tym roku. Kolejny – wiosną 2013 roku!
Więcej >