Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

W konkluzjach jutrzejszego szczytu unijnego pojawi się nawiązanie do ryzyka związanego z eksploatacją gazu łupkowego. Polscy dyplomaci przekonują, że taki zapis to wprowadzenie tylnymi drzwiami łupków na unijną agendę.

Nazwa nie pada, ale to jest tak jak w starej rosyjskiej anegdocie: w pociągu jeden z pasażerów mówi nagle „car jest głupi”, na co jego kolega, wyraźnie wystraszony, ostrzega go przed reakcją policji.„Ale czy ja mówię, jaki car jest głupi?”. I tak wszyscy wiedzą, o co chodzi. Podobnie jest w tym przypadku. W tekście nie pojawia się gaz łupkowy, ale i tak wszyscy wiedzą,że to o łupki chodzi, bo ileż mamy rodzimych źródeł energii?

czytaj więcej w:

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, 21 maja 2013

Załączniki