Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

19 października 2010, 22:00

1287573433

Poseł Bogusław Sonik zwrócił się do Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej z apelem o opracowanie raportu na temat sytuacji Polaków na Litwie, gdzie prawa mniejszości polskiej są notorycznie łamane.

„Jestem głęboko zaniepokojony pogarszającą się sytuacją mniejszości polskiej na Litwie. Piszę do Agencji Praw Podstawowych z prośbą o podjęcie, w ramach swoich kompetencji, natychmiastowych działań w celu weryfikacji zaistniałej sytuacji. Mam nadzieję, że moja interwencja pobudzi dyskusję na ten temat” – napisał Sonik.