Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

26 lutego 2010, 23:00

W odpowiedzi na niedawne wydarzenia na Kubie, gdzie 23 lutego zmarł Orlando Zapata Tamayo skazany na 36 lat pozbawienia wolności więzień polityczny, od 85 dni prowadzący strajk głodowy, poseł Bogusław Sonik zaapelował do przewodniczącej delegacji Parlamentu Europejskiego ds. stosunków z państwami Ameryki Środkowej Emine Bozkurt o podjęcie na najbliższym posiedzeniu delegacji dyskusji na temat sytuacji na Kubie.

– Chciałbym zwrócić uwagę na niezliczone przypadki naruszeń praw człowieka w tym kraju oraz na fakt, że w kubańskich więzieniach nadal przebywa około 200 więźniów politycznych – napisał Bogusław Sonik w liście do przewodniczącej Bozkurt, dodając, że obowiązkiem Unii Europejskiej jest wspieranie Kuby w procesie transformacji ustrojowej od dyktatury do demokracji. Poseł Bogusław Sonik nie pierwszy raz angażuje się w kwestię przestrzegania praw człowieka na Kubie. W maju 2005 r. władze kubańskie uniemożliwiły mu wzięcie udziałuw Międzynarodowym Zjeździe Propagującym Ideę Społeczeństwa Obywatelskiego, a w czerwcu 2006 r. wraz z kilkoma innymi europalamentarzystami wystosował apel w sprawie uwolnienia kubańskich opozycjonistów. W tym samym miesiącu z jego inicjatywy odbyła się w Krakowie konferencja „Kuba – Doświadczenie Totalitaryzmu.”