Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

29 sierpnia 2005, 22:00

„Słowo „solidarność” – jako wyraz wspólnego oporu przeciw komunistycznej władzy – narodziło się w Krakowie 15 maja 1977 r. Gdy po śmierci Staszka Pyjasa ogłosiliśmy pod Wawelem powstanie niezależnej organizacji studenckiej o nazwie Studencki Komitet Solidarności, nie przypuszczaliśmy, że słowo to stanie się symbolem ruchu, który obali komunizm. Dzisiaj otwieram książkę „Opozycja małopolska w dokumentach” i na stronie 564 znajduję informacje o wydarzeniach z sierpnia 1980 r.: o represjach, a właściwie o ciągu represji i zatrzymań współpracowników Studenckiego Komitetu Solidarności (SKS)…”

Źródło: Dziennik Polski, 30 sierpnia 2005