Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

19 września 2006, 22:00

Nik_4769

O tym, jaką wartość stanowi jeszcze dla Europejczyków solidarność oraz o przyszłym kształcie Unii Europejskiej debatowali w miniony piątek w siedzibie Audytorium Maximum UJ posłowie Parlamentu Europejskiego, politycy oraz przedstawiciele duchowieństwa. Gościem specjalnym był Vincuk Viacorka, czołowy opozycjonista Białorusi, przewodniczący Popular Front Party.

„Międzynarodowa Konferencja „Rola Kościoła katolickiego w procesie integracji europejskiej” zdobyła niezaprzeczalny autorytet na kontynencie (i w naszym jego regionie) dzięki wysokiemu poziomowi dyskusji, odpowiedzialności moralnej, którą ponoszą jej szanowni uczestnicy, oraz trafności sformułowania kluczowego tematu” – cytując słowa nieobecnego Aleksandra Milinkiewicza rozpoczął panel biskup Tadeusz Pieronek.

Następnie głos zabrał Bogusław Sonik, współorganizator panelu. Poseł wspomniał czasy z początków powstania NSZZ „Solidarność” oraz przywołał datę rozpoczęcia się pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła II, jak okres gdy „niemożliwe stało się realne”. Poseł Sonik podkreślił, że solidarność to nie tylko spuścizna historyczna i wsparcie ekonomiczne. Nie może być mowy o nośności pojęcia „solidarność”, jeśli nie jest ono oparte na wspólnym fundamencie, który cementuje różne spojrzenia na świat”.

Debatę rozpoczął Tomasz Lis, który sprawnie moderował przebieg obrad konferencji. Licznie przybyli goście z zainteresowaniem przysłuchiwali się wypowiedziom prelegentów.

Gościem specjalnym panelu był Vincuk Viacorka, białoruski opozycjonista, przewodniczący Popular Front Party. W swoim wystąpieniu podkreślił znaczącą rolę Polski we wspieraniu procesów demokratyzacji na Ukrainie oraz wyraził nadzieję na bardziej stanowcze stanowisko UE wobec reżimu Aleksandra Łukaszenki.

Głos zabrali także premier Turyngii „Dieter Althaus, który podkreślił wielką rolę rodziny jako źródła nauki o solidarności.

Patriarcha Lizbony, kardynał Jose da Cruz Policarpomówił o wyzwaniach, stojących przed współczesną Europą.

Jamie Mayor Oreja (EPP-ED) – hiszpański eurodeputowany postulował o przedefiniowanie europejskiej polityki sąsiedztwa.

Z kolei Jan Olbrycht, polski deputowany w PE, (EPP-ED) rozważał przyszłą pozycję nowych krajów członkowskich w Unii Europejskiej.

W panelu wzięło udział ok. 250 osób. Honorowy patronat nad całą konferencją objęło COMECE. Współorganizatorami konferencji byli także: Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie, Europejska Partia Ludowa „Europejscy Demokraci, Fundacja Konrada Adenauera, Fundacja im. Roberta Schumana w Luksemburgu, Wydawnictwo „Wokół nas”.

Fot.: Paweł Mazur