Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

12 marca 2006, 23:00

Sonik3m

Dzisiaj (tj. 13.03.06 r.) w Strasburgu odbędzie się posiedzenie Komisji Tymczasowej Parlamentu Europejskiego ds. domniemanego wykorzystania przez CIA państw europejskich do przewożenia i nielegalnego przetrzymywania więźniów.

Oprócz sprawdzenia doniesień o istnieniu ośrodków odosobnienia w Europie, uprawnienia Komisji obejmują również ustalenie, czy CIA poddawała torturom lub poniżającemu traktowaniu podejrzanych przetrzymywanych w ośrodkach zlokalizowanych na terytorium UE oraz czy państwa członkowskie były zamieszane bądź współdziałały w operacjach CIA lub czy wśród zatrzymanych znajdowali się obywatele UE.

Dzisiejsze posiedzenie będzie miało szczególny charakter, gdyż przesłuchiwany będzie Pan Khaled el Masri , obywatel niemiecki, rzekomo zatrzymany i więziony w Kabulu. El Masri został zatrzymany na granicy Serbii z Macedonią w dniu 30 grudnia 2003 r. i więziony do maja 2005 r. ( rzekoma ofiara zatrzymywania podejrzanych o popełnienie przestępstw w trybie nadzwyczajnym).

Przesłuchanie ma wyjaśnić w jakich okolicznościach został zatrzymany i więziony przez CIA. Zeznania El Masr mają być jednym z istotnych dowodów na wykorzystywanie przez CIA europejskich lotnisk do transportu osób podejrzanych o działalność terrorystyczną.

Krótki życiorys el-Masri.

Pan el Masri jest sunnitą, urodzonym w Kuwejcie w 1963 r. Rodzice pochodzą z Libanu. Do Niemiec przyjechał w 1985 r. podczas wojny domowej w Libanie. Obywatelstwo niemiecko uzyskał w 1994 r. Dwukrotnie żonaty.

Bogusław Sonik, poseł Parlamentu Europejskiego, pełni funkcje członka-zastępcy Komisji Tymczasowej Parlamentu Europejskiego ds. więzień CIA i w związku z tym będzie brał udział w przesłuchaniu.

SERWISY