Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

23 maja 2003, 22:00

„Stare napisy jak zabytki Stare napisy na elewacjach niektórych domów powinny trafić do rejestru zabytków – uważa Wydział Promocji UMK. Akcję ratowania zanikających napisów popiera prof. Piotr Kunce z ASP W latach 80. u wylotu Grodzkiej na Rynek w podwórku otwierano jedną z pierwszych rywatnych galeryjek z przedmiotami dekoracyjnymi. Lokal znajdował się w byłej farbiarni. Właściciele odkryli i pieczołowicie odtworzyli istniejący na ścianie malowany szyld-napis sprzed wojny” – pisze Piotr Kunce, wybitny malarz i profesor krakowskiej ASP, w liście do „Gazety”. Wzywa do zrekonstruowania resztek dawnych napisów na murach Kazimierza i Starego Miasta…”

Źródło: Gazeta Wyborcza, 24 maja 2003