Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

We wtorek 14 stycznia 2014 r. na sesji plenarnej w Strasburgu odbędzie się głosowanie nad rezolucją Chrisa Daviesa w sprawie wychwycenia i składowania dwutlenku węgla przed jego wniknięciem do atmosfery, procesu zwanego sekwestracją.

Sekwestracja może okazać się jedynym sposobem na poradzenie sobie z wytwarzanymi przez przemysł hutniczy i chemiczny gazami cieplarnianymi, co na dłuższą metę może pomóc osiągnąć unijne cele redukcji dwutlenku węgla w atmosferze.