Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

Wystąpienie na sesji plenarnej w PE w Strasburgu

5. lipca 2012

Trudno nie wyrazić głębokiego zaniepokojenia sytuacją przymusowych aborcji kobiet w Chinach. „Polityka jednego dziecka” jest już nie tylko regulacją mającą na celu ograniczenie wysokiego przyrostu naturalnego w Chinach, lecz przyczyną wykonywania przymusowych zabiegów aborcji oraz śmierci matek i dzieci. To niehumanitarna, nieludzka sytuacja, kiedy 23-letnia Feng Jianmei w siódmym miesiącu ciąży została poddana przymusowej aborcji. Przypadek ten jest dowodem na to, że metody wykorzystywane do egzekwowania surowych zasad planowania rodziny są godne potępienia, nawet jeśli władze w Chinach ukarały już osoby odpowiedzialne za ten okrutny czyn, nie jest to gwarancją, że taka sytuacja się nie powtórzy.

Zmuszanie do sterylizacji, wywoływanie poronień to naruszanie podstawowych praw człowieka i brak szacunku dla nowego życia. To wyraz szczególnej formy przemocy wobec kobiet i matek. Restrykcyjna polityka wzbudza coraz większe poruszenie wśród chińskiego społeczeństwa. Młode kobiety boją się o własne życie, ponieważ wiele z nich umiera po przymusowych zabiegach. Metoda egzekwowania istniejących zasad jest niedopuszczalna.

Załączniki