Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

11 listopada 2007, 23:00

1195214910

Obrady sesji plenarnej zdominuje kwestia strefy Schengen. Już 21 grudnia nowe kraje członkowskie dołączą do grona państw z otwartymi granicami. Ponadto we wtorek Parlament Europejski odwiedzi i wygłosi przemówienie prezydent Francji – Nicolas Sarkozy. Poseł Bogusław Sonik podczas tej sesji zabierze głos aż cztery razy.

Obszary, na temat których będzie wypowiadać się poseł Sonik to:

– Dyrektywa w sprawie ochrony gleb

– Lotnictwo w systemie handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych

– Stosunki handlowe i gospodarcze z Ukrainą.