Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

23 września 2007, 22:00

Pe

Podczas drugiej, wrześniowej sesji plenarnej posłowie zajmować się będą m.in. liberalizacją pasażerskiego transportu kolejowego, wspólną, europejską polityką zagraniczną w dziedzinie energii, a także zabawkami importowanymi z Chin, zawierającymi toksyczne substancje chemiczne. W tej sprawie głos zabierze poseł Bogusław Sonik.

Przedstawiamy krótkie omówienie tematów, które będą poruszane podczas sesji:

Liberalizacja pasażerskiego transportu kolejowego

Parlament Europejski najprawdopodobniej zatwierdzi uzgodnioną przez komitet pojednawczy treść trzech projektów legislacyjnych przewidujących liberalizację pasażerskiego transportu kolejowego, określających prawa i obowiązki pasażerów oraz niezbędne kwalifikacje personelu – poniedziałek, 24.09.

W kierunku wspólnej europejskiej polityki zagranicznej w dziedzinie energii.

Unia Europejska potrzebuje wspólnej europejskiej polityki energetycznej, która będzie stanowić zintegrowany element polityki zagranicznej. W sprawozdaniu przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych Jacka Saryusz-Wolskiego (EPP-ED, PL) posłowie podkreślają, że wspólna polityka w dziedzinie energii będzie uzupełnieniem wysiłków podejmowanych na szczeblu krajowym i przedstawiają konkretne propozycje, które umożliwią jej stopniowe wypracowanie – wtorek, 25.09.

Toy Story, czyli niebezpieczne zabawki z Chin

Coraz więcej chińskich zabawek nie spełnia unijnych norm. Dzięki europejskiemu systemowi wczesnego ostrzegania RAPEX, od sierpnia wycofano ze sklepów w Europie 21 milionów zabawek, zawierających toksyczne związki ołowiu. We wtorek, podczas sesji plenarnej PE Komisja Europejska przedstawi oświadczenie na ten temat – wtorek, 25.09.

Rynek cukru: Parlament domaga się większych rekompensat dla plantatorów

Posłowie z Komisji Rolnictwa chcą zmian w dotychczasowej reformie europejskiego rynku cukru, aby nie dopuścić do arbitralnych cięć krajowych kwot produkcyjnych. Parlament rozpatrzy dwa sprawozdania, w których posłowie odnoszą się do planów przyspieszenia restrukturyzacji sektora cukrowego i proponują dodatkowe rekompensaty dla regionów i producentów – wtorek, 25.09.

Oświadczenia Rady i Komisji ws. tajnych zatrzymań

W środę posłowie wysłuchają oświadczeń Rady i Komisji Europejskiej w sprawie sprawozdań Parlamentu Europejskiego oraz Rady Europy poświęconych przypadkom tajnych zatrzymań i nielegalnych przekazań zatrzymanych podejrzanych o działalność terrorystyczną – środa, 26.09.

Europejski Instytut Technologii

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii popiera propozycję Komisji dotyczącą ustanowienia Europejskiego Instytutu Technologii. Posłowie proponują, aby jego powołanie poprzedziła faza pilotażowa z ograniczoną liczbą uczestniczących w projekcie wspólnot wiedzy i innowacji, tak aby odpowiednio ocenić funkcjonowanie przedsięwzięcia. Posłowie wzywają też Radę do podjęcia negocjacji z Parlamentem w sprawie finansowania projektu – wtorek, 25.09.

Równouprawnienie kobiet i mężczyzn w Unii Europejskiej 2007.

Posłowie z Komisji Praw Kobiet proponują dalsze kroki mające na celu wyjście na przeciw przestarzałym juz procesem podejmowania decyzji i wzorom zachowania na rynku pracy. Zauważają ciągle istnienie różnic w traktowaniu kobiet i mężczyzn odbijające się np. na niższych zarobkach, dyskryminacji kobiet ciężarnych, czy trudnościach z powrotem do pracy – czwartek, 27.09

Oświadczenie Rady: Moratorium na wykonywanie kary śmierci

We wtorek na sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego w Strasburgu przedstawiciel Rady wygłosi oświadczenie dotyczące implementacji decyzji w sprawie ustanowienia moratorium na wykonywanie kary śmierci. Na najbliższej sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku UE zaproponuje wspólny projekt rezolucji ONZ przeciwko karze śmierci – wtorek, 25.09

źródło: www.europarl.europa.eu