Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

W poniedziałek, 6 maja br. Anders Fogh Rasmussen, Sekretarz Generalny NATO, wziął udział w posiedzeniu Komisji Spraw Zagranicznych. W debacie wzięli udział również członkowie Podkomisji Bezpieczeństwa i Obrony, a także przedstawiciele parlamentów narodowych. Temat posiedzenia to „Przyszłość europejskiej obrony: perspektywa NATO”.

Anders Fogh Rasmussen w swoim wystąpieniu podkreślił, że siłą Europy powinna być wspólna polityka bezpieczeństwa. Jego zdaniem niezbędnym uzupełnieniem dla dyplomacji i miękkich środków działania musi być potencjał militarny. Co więcej, aby móc korzystać z europejskich zdolności obronnych, to konieczne jest osiągnięcie konsensusu w tym zakresie. Szczególnie pożądane jest ustalenie wspólnej strategii Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych. Ponadto, niepokojące zdaniem Rasmussena jest to, iż wiele państw europejskich redukuje wydatki na obronność. Jego zdaniem należy za wszelką cenę utrzymać obecny poziom wydatków na uzbrojenie, a po uporaniu się z kryzysem gospodarczym należy zwiększyć wydatki na ten cel.

W trakcie wymiany poglądów po wystąpieniu Sekretarza Generalnego pojawiły się pytania m. in. o sytuację w Syrii, kwestię rozszerzenia NATO i przyszłość tej organizacji po planowanym wycofaniu wojsk Sojuszu z Afganistanu i zakończeniu misji wymierzonej w somalijskich piratów. W najbardziej palącej kwestii, czyli ewentualnej interwencji w Syrii, Anders Fogh Rasmussen wyjaśnił, że dopóki NATO nie ma mandatu na interwencję od Rady Bezpieczeństwa ONZ, to Sojusz ogranicza się do monitorowania sytuacji w tym kraju.

Sekretarz Generalny NATO podkreślił również, że wielkie nadzieje wiąże z planowanym na grudzień bieżącego roku szczytem Rady Europejskiej poświęconym polityce obronnej Unii Europejskiej. Ma nadzieję, że uzyskanie kompromisu na forum Unii Europejskiej umożliwi opracowanie wspólnej strategii obronnej z NATO.