Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

W okolicznościowej uchwale Sejm oddał hołd przywódcy Powstania Styczniowego Romualdowi Trauguttowi w związku z przypadającą 16 stycznia 2016 r. 190. rocznicą jego urodzin. – Jego odwaga oraz heroiczne poświęcenie dla Ojczyzny przyczyniły się do utrwalenia pragnienia wolności oraz nadziei na odzyskanie niepodległości przez Polaków w ciągu kolejnych dziesięcioleci – napisali posłowie w przyjętym dziś jednogłośnie dokumencie. W uchwale Sejm podkreślił m.in. szczególne znaczenie zasług Romualda Traugutta dla dziedzictwa narodowego i światowego.

Więcej info: 

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/komunikat.xsp?documentId=DFDC9B17A407026DC1257F3A002E0D63