Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

Demokracja1

Ochrona praw człowieka

11. października 2011

W poniedziałek ministrowie spraw zagranicznych Unii Europejskiej podjęli decyzję o nałożeniu sankcji na kolejnych 16 osób związanych z białoruskim reżimem. Cztery z nich to osoby odpowiedzialne za proces obrońcy praw człowieka Alesia Bielackiego, oskarżonego przez reżim Łukaszenki o przestępstwa podatkowe.

Nałożone przez UE sankcje przewidują zamrożenie aktywów i zakaz wjazdu na terytorium Unii. Są one odpowiedzią na wciąż niezadowalającą sytuację na Białorusi, z jednej bowiem strony reżim zwalnia niektórych więźniów, z drugiej, kontynuuje represje wobec opozycji. Podkreśla się jednocześnie, że dopóki nie zostaną zwolnieni wszyscy więźniowie, oraz gdy nie zostaną przywrócone obywatelskie i polityczne prawa, nie będzie dialogu między UE a Białorusią.

(Źródło: PAP)